News & Events

Pune Kendra Committee & Members

Pune Kendra Committee


 • Dr. P.R. Dubhashi
  Chairman
  34, ‘Padmasindhu’, Sahawas Society,
  Karve Nagar,
  Pune – 411 052.
  Tel.No. : 2544 0272
  Email : dubhashi@giaspn01.vsnl.net.in
  View Profile
 • Shri. Arun Firodia
  Vice-Chairman
  20, Swagat,Senapati Bapat Marg,
  Shivajnagar, Pune – 411 016.
  Tel.: (O) 274 72 715 (R) 256 54 500 (M) 98231 60000
  Email : ahf@kineticindia.com;
               sbk@kineticindia.com

  View Profile
 • Prof. Nandkumar Kakirde
  Director & Hon. Secretary
  9, Ramchandra Apartments,
  47/3/C, Taware Colony,
  Aranyeshwar, Pune – 411 009.
  Mobile :– 99604 37003.

  View Profile

Members


 • Dr. S. R. Gowarikar,
  Flat No. 17/19, Kritika,
  9th Lane, Dahanukar Colony,
  Pune – 411 029.
  (M) 98810 77390
 • Dr. P.S. Karekar
  Plot No. 8, Milan Colony,
  Near Mayoor Colony,
  Kothrud, Pune – 411 029.
  Tel. No. 2543 0447
 • Dr. (Smt.) Sucheta Chapekar
  1582, Sadashiv Peth,
  Opp. Maharashtra Mandal,
  Tilak Road, Pune – 411 030.
  Tel. :(R) 2433 3107
  Email :suchetachapekar@hotmail.com
 • Advocate Shri. B.E. Avhad,
  ‘Dnyandeep’, 19/ 1B/ 1, Kothrud,
  Pune – 411 029.
  Phone: (M) 98230 88383 (O) 2543 14 24
  Email : beavhad@hotmail.com
 • Col. Anil Athale
  C-3/2, Salunke Vihar,
  Pune – 411 022.
  Phone: (R) 2685 3386 (M) 98601 82985
  Email : anil.athale@gmail.com
 • Dr. Deepak Shikarpur
  BB 25, Swapnashilp, Opp. Gandhi Lawns
  Ganesh Nagar, Kothrud, Pune – 411 038.
  Mobile : 99220 44533
  Email : deepak@deepakshikarpur.com
 • Shri. Ravi Pandit
  Kirtane & Pandit

  73-2-2, Bhakti Marg, Off Chiplunkar
  Road, Pune- 411 004.
  Tel. No.: (O) 6652 5000 KPIT Hinjewadi
  Mobile: 98600 90383
  Email : ravi.pandit@kpitcummins.com
 • Dr. Madhav Gadgil
  A 18, Spring Flowers,
  Panchvati, Pashan,
  Pune – 411 008.
  Phone :(R) 2589 3424 (M) 98811 53413
  Email : madhav.gadgil@gmail.com
 • Shri. P.M. Madkaikar
  Deputy Accountant,
  Bharatiya Vidya Bhavan,
  Dr. K.M. Munshi Marg,
  Chowpaty, Mumbai – 400 007.
  Phone: (O) 020-2363 1261
  Email : bhavan@bhavans.info
 • Shri. V.V. Bhaskaran
  Director,
  Bharatiya Vidya Bhavan,
  Dr. K.M. Munshi Marg,
  Chowpaty, Mumbai – 400 007.
  Phone: (O) 020-2363 1261
  Email : bhavan@bhavans.info
 • Shri. Sadasivan Pillai
  Joint Director,
  Bharatiya Vidya Bhavan,
  Dr. K.M. Munshi Marg,
  Chowpaty, Mumbai – 400 007.
  Phone: (O) 020-2363 1261
  Email : bhavan@bhavans.info
Copyright © 2014 Bharatiya Vidya Bhavan, Pune Kendra. All rights reserved.